Navigace

Pramac
Mobilní a průmyslové agregáty, záložní zdroje

Firma PRAMAC vyrábí celou řadu velkých elektrických generátorů, které slouží jako zdroje elektrické energie ve stavebnictví (např. při zakládání staveb), v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, při pořádání sportovních, hudebních a jiných akcí, zkrátka všude tam, kde není k dispozici elektrická energie z rozvodné sítě.

Divize Power Engineering společnosti PRAMAC zabývající se vývojem a výrobou těchto generátorů má bohaté zkušenosti a technické know-how, takže je schopna nabídnout řešení pro nejrůznější potřeby, vč. specifických požadavků. Dnes se divize specializuje na výrobu široké a všestranné řady agregátů. Elektrické generátory PRAMAC se vyrábí ve variantách výkonu od 6 do 2500 kVA.

Rozsáhlé zkušenosti má i se záložními zdroji napájení sloužícími k napájení elektrických spotřebičů při výpadku napájení z rozvodné sítě v obytných domech, kancelářích, obchodech, datových centrech, výrobních závodech, apod. Příčinou takového výpadku může být živelná pohroma, závada v rozvodné síti nebo kompletní výpadek následkem přetížení sítě. Pro takové situace nabízí firma PRAMAC záložní zdroje elektrické energie ve výkonovém rozsahu od 1 do 3000 kVA. Součástí instalace je generátor elektrické energie, obvykle umisťovaný v suterénních prostorách, a ovládací prvky. Generátor je možné spouštět buď ručně nebo pomocí automatického přepínacího panelu. Ten v případě výpadku napájení spustí generátor, který dodává energii připojeným spotřebičům, a po obnovení dodávky elektrické energie generátor opět vypne. Po celou dobu napájení generátorem je elektrická síť v objektu mechanicky odpojena od veřejné rozvodné sítě.

Obraťte se na nás, navrhneme Vám řešení na míru!

Poptávka

Mobilní a průmyslové agregáty, záložní zdroje
Poptat průmyslové elektrocentrály Pramac
Rychlý kontakt