Navigace

Pramac
Záložní zdroje

Záložní zdroje PRAMAC slouží k napájení elektrických spotřebičů při výpadku napájení z rozvodné sítě v obytných domech, kancelářích, obchodech, datových centrech, výrobních závodech, apod. Příčinou takového výpadku může být živelná pohroma, závada v rozvodné síti nebo kompletní výpadek následkem přetížení sítě.

Pro takové situace nabízí firma PRAMAC záložní zdroje elektrické energie ve výkonovém rozsahu od 1 do 3000 kVA. Součástí instalace je generátor elektrické energie, obvykle umisťovaný v suterénních prostorách, a ovládací prvky. Generátor je možné spouštět buď ručně nebo pomocí automatického přepínacího panelu. Ten v případě výpadku napájení spustí generátor, který dodává energii připojeným spotřebičům, a po obnovení dodávky elektrické energie generátor opět vypne. Po celou dobu napájení generátorem je elektrická síť v objektu mechanicky odpojena od veřejné rozvodné sítě.

Obraťte se na nás, navrhneme Vám řešení na míru!

Poptávka

Záložní zdroje
Poptat záložní zdroje Pramac
Rychlý kontakt